Ważne – Nabór

Zarządzenie nr 5/2021
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

Nabór

http://www.eurzad.gorzow.pl