Kadra

Wychowawcy dbają o nasze przedszkole

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, ambitnych, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. W swojej karierze zawodowej posiadają wiele wyróżnień za innowacje pedagogiczne.

Dyrektor:

 • Jeziorska Halina

Nauczycielki:

 • Krokh Natalia
 • Waśkowska Agnieszka
 • Wiśniewska Żaneta
 • Kromulska Marta
 • Sikorska Katarzyna
 • Jędza Katarzyna
 • Bohtanowicz Anita
 • Florczak Renata
 • Daćko Magdalena

Specjalistki:

 • Szwankowska – Misa Joanna
 • Janiak Joanna
 • Adamczewska Agata
 • Bartnik – Markowska Anna
 • Leśniak Ewa
 • Łukaszewicz – Kowalska Beata

Opieka

 • Opieka pedagoga specjalnego i psychologa – Dzieci są pod stałą opieką psychologa i pedagoga specjalnego. Psycholog dziecięcy oraz pedagog specjalny z wieloletnią praktyką terapeutyczną pełni dyżury w grupach przedszkolnych w określone dni miesiąca. Prowadzi konsultacje z nauczycielami, obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.
 • Opieka logopedyczna – Dzieci ze wskazaniem logopedy objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Nauczyciele – wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych w porozumieniu z logopedą prowadzą ćwiczenia artykulacyjne.
 • Opieka metodyczna – Nad pracą nauczyciela czuwa dyrektor przedszkola , który hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz monitoruje postępy edukacyjne dzieci.
 • Przedszkole zatrudnia osoby z Urzędu Pracy, które wspierają nas w działalności opiekuńczo-wychowawczej.